Skip to content
SOCIAAL VERANTWOORD INCASSEREN

Caminada & Van Leeuwen (CVL) is van mening dat iedereen zijn afspraken moet nakomen en iedere schuldenaar zijn of haar schuld dient te voldoen. 

De tuinman die uw tuintje mooi maakte, dient daarvoor immers de beloning te ontvangen die daarvoor werd afgesproken. De tuinman moet immers ook zijn/haar gezin te eten te geven en zijn/haar huur of hypotheek te voldoen. 

Simpelweg: Voor wat hoort wat. 

CVL realiseert zich echter ook dat iedereen weleens een periode doormaakt waarbij de eindjes níet aan elkaar kunnen worden geknoopt en aan het einde van het salaris soms/al geruime tijd een stukje maand overblijft. 

CVL begrijpt echter ook dat daarom de schuldeiser op zijn/haar beurt in de problemen kan komen en de emoties tussen schuldenaar en schuldeiser daarbij hoog kunnen oplopen. 

CVL fungeert daarom als filter van die emoties en financiële geschillen tussen schuldeiser en schuldenaar en heeft daarbij oog voor de belangen van de schuldeiser, maar ook die van de schuldenaar.  

CVL gelooft in een persoonlijke incassoaanpak waarbij zij met respect en op een begrijpelijke manier omgaat met zowel de schuldenaar als schuldeiser. Waar mogelijk vermijdt CVL de harde incassoaanpak en streeft CVL naar een voor ieder rechtvaardige, haalbare en sociale oplossing. 

Voor schuldenaren en schuldeisers is deze benadering een waarborg voor een correcte en oplossingsgerichte aanpak. De vordering wordt tegen zo laag mogelijke kosten geïncasseerd en wordt het ophogen van de schuldenlast van de schuldenaar en het financiële risico van de schuldeiser zoveel mogelijk beperkt 

Het contact met de debiteur of schuldenaar is de belangrijkste pijler binnen het incassotraject. Bij elke poging van CVL om in contact te komen moet de schuldenaar dan ook niet als een struisvogel zijn/haar kop in het zand steken, maar het contact aangaan en samen met CVL de oplossing zoeken. 

CVL is volledig transparant ten aanzien van de kosten die zij in rekening brengt. Deze zijn gebaseerd op wettelijke regelgeving zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Wet Normering Buitengerechtelijke Kosten en het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.  

CVL maakt géén prijsafspraken met opdrachtgevers waarbij sprake is van zogenaamde retourprovisies c.q. ‘kick-back fees, waardoor de onafhankelijkheid van CVL ten aanzien van de te incasseren vordering blijft bestaan.   

Door onze manier van werken onderscheiden wij ons in de markt als een sociale, deskundige, betrouwbare en resultaatgerichte partner met langdurige relaties met haar opdrachtgevers. 

Maar, om enig misverstand uit te sluiten: 

Ten aanzien van schuldenaren die zich niet maximaal inzetten en meewerken om gemaakte schulden op een minnelijke wijze op te lossen, geldt dat CVL alle tot haar beschikking staande middelen zal inzetten om de vordering te incasseren. CVL zal daarbij uiteraard de voor de schuldeiser voordeligste methodiek toepassen. 

Meer weten over onze diensten, werkwijze of heeft u een andere vraag? 

Werken bij

Werken in een professionele en dynamische omgeving?
Caminada & Van Leeuwen is actief in de regio’s Rotterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Amsterdam
voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar aanvullend talent