Skip to content
FAQ'S... WAT MOET IK DOEN?

U heeft van ons een sommatie/WIK-brief ontvangen.

Een WIK-brief is een brief die u ontvangt om u een laatste kans te geven de vordering van onze opdrachtgever zonder incassokosten te voldoen. 

Indien u het eens bent met de vordering, is het raadzaam om de hele vordering binnen de gestelde termijn van 14 dagen te voldoen. Doet u dat niet, dan bent u daarna de incassokosten verschuldigd die in de brief vermeld staan. 

Indien u het eens bent met de vordering, maar niet in één keer kunt betalen, dan kunt u een regeling voorstellen door het bij de brief gevoegde formulier in te vullen en naar ons te mailen. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u binnen veertien dagen uw verweer inclusief eventuele bewijsstukken en onder vermelding van ons dossiernummer mailen naar info@cvl-incasso.nl. 

Indien u de vordering wel wil, maar niet kán betalen, dan verzoeken wij u ons dit aan te geven. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, daarna even aanhouden. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een dagvaarding ontvangen.

Een dagvaarding is een ambtelijk stuk van een gerechtsdeurwaarder waarmee u wordt uitgenodigd om op een bepaalde dag en tijdstip uw kant van het verhaal te doen bij de rechter. 

Indien u het eens bent met de vordering, dan is het raadzaam om de hele vordering incl. kosten dagvaarden, salaris gemachtigde en informatiekosten uiterlijk DRIE DAGEN VOOR DE ZITTING te voldoen. Hiermee voorkomt u dat u griffierechten moet betalen. 

Indien u het eens bent met de vordering, maar niet in één keer kunt betalen, dan kunt u contact met ons opnemen voor een regeling.  Het treffen van een regeling stopt de procedure bij de Rechtbank niet. Nadat wij het vonnis ontvangen, zullen wij u een opgave sturen van hetgeen totaal voldaan moet worden, waarna u de regeling kunt voortzetten. 

Indien u de vordering wel wil, maar niet kán betalen, dan verzoeken wij u ons dit aan te geven. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, na ontvangst van het vonnis even aanhouden. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u uw verweer bij de rechtbank kenbaar maken. Mondeling op de zittingsdag of door uw verweer schriftelijk vóór de eerste zittingsdag in te dienen bij de Rechtbank. 

Bij een zitting bij de sector kanton mag u uw verweer zelf doen, doch is het in veel gevallen verstandig om daarbij een juridisch geschoolde gemachtigde of advocaat in te schakelen. 

Bij een zitting bij de sector civiel mag u niet zelf uw verweer doen, maar móet dat via een advocaat. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een vonnis ontvangen.

Een vonnis is een uitspraak van de rechter, waarin wordt aangegeven wat u moet betalen aan onze opdrachtgever. 

Het vonnis wordt door de gerechtsdeurwaarder met een zogenaamd exploot van betekening en bevel bij u aan de deur afgegeven. 

Indien u het eens bent met de vordering, dan is het raadzaam om de vordering binnen twee dagen aan ons te voldoen. Hiermee voorkomt u dat er executiekosten (zoals loonbeslag , beslag op inboedel etc.) worden gemaakt. 

Indien u het eens bent met de vordering, maar niet in één keer kunt betalen, dan kunt u een regeling voorstellen door het bij het exploot gevoegde formulier in te vullen en binnen twee dagen naar ons te mailen. 

Indien u de vordering wel wil, maar niet kán betalen, dan verzoeken wij u dit binnen twee dagen aan ons door te geven. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, daarna even aanhouden. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u wellicht nog in verzet of hoger beroep aantekenen. 

Verzet.
Bij een vonnis bij verstek (u bent niet verschenen op de zitting) kunt u binnen vier weken nadat u het vonnis heeft ontvangen in verzetWij raden u aan om dit via een advocaat of bureau voor rechtshulp bij u in de buurt te doen. 

Hoger Beroep.
Indien u wel eerder verweer heeft gevoerd bij de Rechtbank en is de oorspronkelijke vordering hoger dan € 1.750,00, dan kunt u binnen drie maanden na datum vonnis in hoger beroep. Dit móet via een advocaat. Bij een vonnis in kort geding is de termijn van hoger beroep geen drie maanden maar vier weken. 

LET OP:  Zowel bij verzet en hoger beroep mag de schuldeiser in veel gevallen de executie voortzetten. Soms is het dus verstandig dat u én verzet aantekent/hoger beroep instelt én de vordering voldoet. Mocht u later gelijk krijgen van de rechter, dan kunt u uw onterecht betaalde vordering weer terugeisen van de schuldeiser. Doe deze acties altijd na overleg met uw advocaat. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een echtscheidingsbeschikking ontvangen.

Indien u het eens bent met de vordering, dan is het raadzaam om de vordering binnen twee dagen aan ons te voldoen. Hiermee voorkomt u dat er executiekosten (zoals loonbeslag , beslag op inboedel etc.) worden gemaakt. 

Indien u het eens bent met de vordering, dan is het raadzaam om de vordering binnen twee dagen aan ons te voldoen. Hiermee voorkomt u dat er executiekosten (zoals loonbeslag , beslag op inboedel etc.) worden gemaakt. 

Indien u het eens bent met de vordering, maar niet in één keer kunt betalen, dan kunt u een regeling voorstellen door het bij het exploot gevoegde formulier in te vullen en binnen twee dagen naar ons te mailen. Indien geen formulier is bijgevoegd, dan kunt u met ons contact opnemen. 

Indien u de vordering wel wil, maar niet kán betalen, dan verzoeken wij u dit binnen twee dagen aan ons door te geven. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, daarna even aanhouden. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u dit aan ons doorgeven en moet u tevens uw advocaat inschakelen. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een dwangbevel van het CJIB ontvangen.

Indien u het eens bent met de vordering, dan is het raadzaam om de vordering binnen twee dagen aan ons te voldoen. Hiermee voorkomt u dat er executiekosten (zoals loonbeslag , beslag op inboedel etc.) worden gemaakt. 

Indien u het eens bent met de vordering, maar niet in één keer kunt betalen, dan kunt u een regeling voorstellen door het bij het exploot gevoegde formulier in te vullen en binnen twee dagen naar ons te mailen. 

Indien u de vordering wel wil, maar niet kán betalen, dan verzoeken wij u dit binnen twee dagen aan ons door te geven. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, daarna even aanhouden. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen tegen de oorspronkelijk vordering. U had bij ontvangst van de acceptgirokaart bezwaar moeten indienen bij de Officier van Justitie en die had dat bezwaar gegrond moeten verklaren. U kunt alleen bezwaar maken tegen de manier van executie zoals op het exploot is aangegeven. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een dwangbevel van de gemeente ontvangen.

Indien u het eens bent met de vordering, dan is het raadzaam om de vordering binnen twee dagen aan ons te voldoen. Hiermee voorkomt u dat er executiekosten (zoals loonbeslag , beslag op inboedel etc.) worden gemaakt. 

Indien u het eens bent met de vordering, maar niet in één keer kunt betalen, dan kunt u een regeling voorstellen door het bij het exploot gevoegde formulier in te vullen en binnen twee dagen naar ons te mailen. 

Indien u de vordering wel wil, maar niet kán betalen, dan verzoeken wij u dit binnen twee dagen aan ons door te geven. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, daarna even aanhouden. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen tegen de oorspronkelijk vordering. U had uw bezwaar bij de gemeente moeten doen toen zij besloot u de bestuurlijke boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang op te leggen. De gemeente had tevens dit bezwaar gegrond moeten verklaren. U kunt alleen bezwaar maken tegen de manier van executie zoals op het exploot is aangegeven. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een loonbeslag ontvangen.

Indien u het eens bent met de vordering, dan kunt u hier in beginsel niets meer tegen doen. 

Wel is het verstandig om te bekijken of de beslagvrije voet (het deel dat u nog wel mag ontvangen van uw werkgever of uitkerende instantie) juist is berekend. U dient daartoe de bij het beslag gevoegde formulier in te vullen en naar ons toe te sturen 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u misschien nog in verzet of hoger beroep (zie: U heeft van ons een vonnis ontvangen). 

Indien u het niet eens bent met de wijze van executeren, dan raden wij u aan uw advocaat in te schakelen die wellicht voor u een executiegeschil ex art 438 Rv kan opstarten. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons een bankbeslag ontvangen.

Indien u het eens bent met de vordering, dan kunt u hier niets meer tegen doen. 

Omdat de bank waarschijnlijk wel uw bankrekening heeft geblokkeerd en de blokkade pas na (ruim) vier weken zal opheffen, is het wel raadzaam uw bank opdracht te geven om de in beslag genomen gelden aan ons over te maken, zodat u weer over uw bankrekening kunt beschikken. 

Indien alleen uw loon of uitkering op uw bankrekening wordt gestort, dan dient u dit z.s.m. aan ons door te geven incl. bewijzen daarvan. Indien dit inderdaad zo is, dan dient het beslag in beginsel te worden opgeheven. 

Indien u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u misschien nog in verzet of hoger beroep (zie U heeft van ons een vonnis ontvangen). 

Indien u het niet eens bent met de wijze van executeren, dan raden wij u aan uw advocaat in te schakelen die wellicht voor u een executiegeschil ex art 438 Rv kan opstarten. 

Indien u al betaald heeft, mail dan het betaalbewijs naar ons, zodat wij dit kunnen controleren. 

U heeft van ons andere stukken ontvangen dan bovenstaande.

Neem contact op met ons kantoor! 

Ik wíl mijn schulden wel betalen, maar het lukt mij niet meer.

Indien dit uw situatie is, neem dan ook contact op met ons kantoor. U dient daarbij aan te geven dat u al met schuldhulpverlening bezig bent, of dat u dat binnenkort gaat doen. Mogelijk kunnen wij de zaak, na overleg met onze opdrachtgever, daarna even aanhouden. 

Voor schuldhulpverlening kunt u zich het beste wenden tot uw gemeente of gratis en anoniem het telefoonnummer 0800-8115 van de Nederlandse Schuldhulproute bellen, die u hierbij kan helpen. 

113

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Ik heb een klacht.

Ons kantoor CvL Gerechtsdeurwaarders & Incasso BV (CvL) heeft veel contact met andere partijen (derden), zoals opdrachtgevers, schuldeisers/verzoekers, schuldenaren, collega-gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverleners, advocaten, overheidsinstanties en overige instanties.

Als gerechtsdeurwaarderskantoor mengt CvL zich tussen conflicten, waarbij emoties hoger kunnen oplopen, dan gebruikelijk. Bovengenoemde partijen kunnen het daarbij in sommige gevallen ook niet eens zijn met de werkwijze van CvL.

CvL is gebonden aan beroeps- en gedragsregels, zoals beschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en kan dus niet aan alle eisen en wensen van derden voldoen.

CvL is conform art. 34 Gdw aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt.

Tuchtrechtspraak over allerhande onderwerpen is terug te vinden via www.kbvg.nl of in het Nieuws van de Week van de KBvG (https://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/nieuwsbrieven). Regelmatig raadplegen of lezen van deze uitspraken geeft een helder beeld over wat wel en niet klachtwaardig gedrag van een gerechtsdeurwaarder is.

Besluit u uiteindelijk toch een klacht in te dienen, dan kunt u dat schriftelijk doen door uw klacht te mailen naar info@cvl-incasso.nl.

In de mail moet u vermelden:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw woonadres, postcode en woonplaats
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Tegen wie u de klacht richt
 • Het dossiernummer (indien bekend/van toepassing)
 • De omschrijving van uw klacht

Indien u de klacht door iemand anders laat indienen, dan dient u tevens bij te voegen:

 • de ondertekende volmacht waaruit blijkt dat deze andere namens u de klacht mag indienen
 • de voor- en achternaam van de gemachtigde
 • de geboortedatum van de gemachtigde
 • het woonadres, de postcode en de woonplaats van de gemachtigde
 • het e-mailadres van de gemachtigde
 • het telefoonnummer van de gemachtigde

De ontvangst van uw klacht wordt binnen twee werkdagen bevestigd.

In deze brief wordt u gevraagd of u binnen vijf werkdagen wilt aangeven of u gehoord wil worden.

Doet u dat niet, dan wordt u niet gehoord.

U ontvangt binnen zes weken een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Mocht u het niet eens zijn met ons verweer/inhoudelijke reactie, dan kunt u de klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Dit is de instantie, die op verzoek van een klager beoordeelt of een gerechtsdeurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld en of daarvoor een maatregel moet worden opgelegd.

Als u een klacht wil indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, dan kunt u dit doen met het formulier dat te vinden is op: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Klachtenformulier-Kamer-voor-Gerechtsdeurwaarders.pdf.

Zoals u kunt lezen op dit formulier, bent u hier griffierecht verschuldigd. Als u dat niet betaalt, dan wordt uw klacht niet-ontvankelijk verklaard en inhoudelijk niet behandeld. Als uw klacht wordt toegewezen, ontvangt u dit griffierecht weer terug.

Gefinancierde Rechtsbijstand.

Indien u particulier bent, dan komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.
Ga daarvoor naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-het-aanvragen-van-gesubsidieerde-rechtsbijstand

Wij willen u er daarbij uitdrukkelijk op wijzen, dan alleen onze ambtelijke werkzaamheden onder deze gefinancierde rechtsbijstand vallen.

Meer weten over onze diensten, werkwijze of heeft u een andere vraag? 

Werken bij

Werken in een professionele en dynamische omgeving?
Caminada & Van Leeuwen is actief in de regio’s Rotterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Amsterdam
voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar aanvullend talent