Skip to content
CVL team
Incassokosten berekenen

Wij bieden een gratis online tool aan om gemakkelijk de incassokosten te berekenen. Het enige wat u hoeft te doen is het factuurbedrag in te vullen, de incassokosten worden dan voor u berekend.

, EURO

Incassokosten berekenen

Omdat de WIK pas sinds 1 juli 2012 van kracht is, dient deze niet altijd toegepast te worden. Deze nieuwe wet is alleen van toepassing op een debiteur die op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. Daarnaast moet de vordering voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Er moet een overeenkomst zijn op basis van een te betalen geldsom of
  • Er moet een overeenkomst zijn tot de vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
  • Er moet een overeenkomst zijn tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding
Toevoeging aan uw laatste aanmaning

U bent verplicht om, voordat u de vordering aan ons uit handen geeft, uw debiteur te informeren dat u volgens de WIK berekening incassokosten rekent. Hiervoor dient u een extra stukje tekst aan de laatste aanmaning naar uw debiteur toe te voegen. Voor een voorbeeld verwijzen wij u naar ons voorbeeld “Sommatiebrief particulier”, welke u tevens via onze site kunt downloaden.

Gratis online tool om incassokosten te berekenen

Gebruik onze gratis online tool aan om gemakkelijk de incassokosten te berekenen. Het enige wat u hoef te doen is het factuurbedrag in te vullen, de incassokosten worden dan voor u berekend. Gebruik deze gegevens op de aanmaning.

Meer weten over onze diensten, werkwijze of heeft u een andere vraag? 

Werken bij

Werken in een professionele en dynamische omgeving?
Caminada & Van Leeuwen is actief in de regio’s Rotterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Amsterdam
voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar aanvullend talent