skip to Main Content

Caminada & van Leeuwen is als gerechtsdeurwaarderskantoor én incassobureau actief in centraal Nederland. Onze aanpak is helder en doeltreffend.

In opdracht van notarissenadvocaten, woningbouwverenigingen, bedrijven in het vastgoed(MKB)bedrijven en collega- gerechtsdeurwaarders en incassobureaus creëren wij een oplossing voor uw zaak. Effectief en betrokken.

WIK-kosten berekenen

Wij bieden een gratis online tool aan om gemakkelijk de WIK incassokosten te berekenen. Het enige wat u hoeft te doen is het factuurbedrag in te vullen, de incassokosten worden dan voor u berekend.

, EURO

WIK Incassokosten berekenen

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit in werking getreden. De buitengerechtelijke incassokosten worden voortaan berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Incassokosten zijn de kosten die u maakt om uw incasso bij ons uit handen te geven. Deze incassokosten hoeft u niet zelf te betalen, maar kunt u doorbelasten aan uw debiteur. De WIK beschermt tegen onredelijke hoge incassokosten.

De incassokosten kunt u volgens de WIK berekenen met een percentage van het bedrag dat uw debiteur u verschuldigd is. Hoe hoger uw vordering, hoe lager dit percentage zal zijn. Het minimum aan buitengerechtelijke incassokosten is altijd € 40,00 euro. Het maximum dat u volgens de WIK mag rekenen is € 6776,00 euro.

Wanneer moet ik WIK berekenen?

Omdat de WIK pas sinds 1 juli 2012 van kracht is, dient deze niet altijd toegepast te worden. Deze nieuwe wet is alleen van toepassing op een debiteur die op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. Daarnaast moet de vordering voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • er moet een overeenkomst zijn op basis van een te betalen geldsom of
  • er moet een overeenkomst zijn tot de vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
  • er moet een overeenkomst zijn tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding

Toevoeging aan uw laatste aanmaning

U bent verplicht om, voordat u de vordering aan ons uit handen geeft, uw debiteur te informeren dat u volgens de WIK berekening incassokosten rekent. Hiervoor dient u een extra stukje tekst aan de laatste aanmaning naar uw debiteur toe te voegen. Voor een voorbeeld verwijzen wij u naar ons voorbeeld “Sommatiebrief particulier”, welke u tevens via onze site kunt downloaden.

Gratis Online WIK berekenen Tool

Gebruik onze Gratis online tool aan om gemakkelijk de WIK incassokosten te berekenen. Het enige wat u hoef te doen is het factuurbedrag in te vullen, de incassokosten worden dan voor u berekend. Gebruik deze gegevens op de aanmaning.

CVL team