skip to Main Content

Caminada & van Leeuwen is als gerechtsdeurwaarderskantoor én incassobureau actief in centraal Nederland. Onze aanpak is helder en doeltreffend.

In opdracht van notarissenadvocaten, woningbouwverenigingen, bedrijven in het vastgoed(MKB)bedrijven en collega- gerechtsdeurwaarders en incassobureaus creëren wij een oplossing voor uw zaak. Effectief en betrokken.

WONINGBOUWVERENIGINGEN

Caminada & Van Leeuwen handelt snel en accuraat bij huurachterstanden. Door een persoonlijke en actieve aanpak zorgen wij ervoor dat openstaande vorderingen zoveel mogelijk-vroegtijdig- worden teruggedrongen.

U krijgt altijd direct één van onze medewerkers aan de lijn, die uw dossier kent. Bij debiteuren gaan wij altijd eerst in gesprek om tot een oplossing te komen. Komt het via die weg niet tot een oplossing dan kan Caminada & Van Leeuwen direct maatregelen nemen.

Caminada & van Leeuwen staat voor:

  • Incasseren met respect voor uw missie en visie
  • Snelle doorlooptijden
  • Pro actieve en minnelijke benadering van wanbetalers
  • Vaste contactpersonen